برچسب: پارس سوله اردبیل

۱۳
دی

۱۳۹۸

قراردادساخت سوله سردخانه الماس سهند منعقد شد

به لطف یزدان بیکران امروز قرارداد ساخت سوله های سردخانه الماس سهند مراغه منعقد شد. سازه و سوله های سردخانه الماس سهند مراغه توسط کارخانه پارس سوله اردبیل طراحی و ساخته میشود. امروز با حضور در کارخانه پارس سوله ضمن بازدید اجمالی از وضعیت تولید و توضیحات مدیر کارخانه ضمن آشنایی با روند تولید و […]

۱۹
آبان

۱۳۹۶

سردخانه الماس سهند مراغه

بهره برداری از سردخانه الماس سهند مراغه در سال۹۹

بهره برداری از سردخانه الماس سهند مراغه در سال ۹۹ بزرگترین مجموعه سورتینگ و بسته بندی و سردخانه ۵۰۰۰تنی در   شهرستان خراجو -۲۵ کیلومتری مراغه به هشترود در خرداد ماه سال ۹۸ به بهره برداری میرسد . به گفته مدیران سردخانه الماس سهند مراغه  عملیات اجرایی ساخت این مجموعه از شهریور سال ۹۸ سروع […]