برچسب: ساخت سردخانه

۲۰
بهمن

۱۳۹۸

هدف از ساخت سردخانه الماس سهند مراغه

هذف از ساخت مجتمع بزرگ سورتینگ و بسته و بندی و تولید سبد میوه و سردخانه بزرک الماس مراغه چیست ؟ این مجتمع چه کمکی به رونق باغداری و کشاورزی منطقه خواهد کرد؟ آیا ساخت سردخانه و سورتیگ در منطقه هپشترود و خراجو صرفه اقتصادی دارد؟ انتظار شما از سردخانه بزرگ الماس سهند مراغه چیست […]

۱۳
دی

۱۳۹۸

قراردادساخت سوله سردخانه الماس سهند منعقد شد

به لطف یزدان بیکران امروز قرارداد ساخت سوله های سردخانه الماس سهند مراغه منعقد شد. سازه و سوله های سردخانه الماس سهند مراغه توسط کارخانه پارس سوله اردبیل طراحی و ساخته میشود. امروز با حضور در کارخانه پارس سوله ضمن بازدید اجمالی از وضعیت تولید و توضیحات مدیر کارخانه ضمن آشنایی با روند تولید و […]